Nye retningslinjer for tilgang til Maridalen, Tåsen og St.Hanshaugen

Postet av Oslo Kommunale Tjenestemenns Skytterlag den 5. Okt 2021

Styret vedtok 05.09.2021 nye retningslinjer for tilgang til Maridalen, Tåsen og St.Hanshaugen.

Styret understreker at retningslinjen vil gradvis settes i kraft parallelt med utrulling av digitale nøkler.

Sentralt i retningslinjen er at du må være betalende medlem, ha eget våpen og følge baneinstruksen. Det vil videre være 2 aktivitetskrav for å kunne få digital nøkkel:

- Minst 1. dugnadsarbeid i løpet av året
- Ytterligere 1 aktivitet (dugnadsarbeid, match eller 2kantinevakter)

Det er respektive oppmann som tar stilling til aktivitetskravet og melder inn nøkkelbehov til kontaktperson i styret.

Se retningslinjen i helhet i referat fra styremøtet 05.09.2021.