Feltløypa Maridalen, mai 2021

Standplass 1

1 Målgruppe 10 meter

Skytestilling: Alle stående fri

Skytetid: 12 sekunder

 

Standplass 2

1 Målgruppe 15 meter

Skytestilling: Alle stående fri

Skytetid: 12 sekunder

 

Standplass 3

1 Målgruppe 15 meter

Skytestilling: Alle stående fri

Skytetid: 12 sekunder

 

Standplass 4

1 Målgruppe 15 meter

Skytestilling: Alle stående fri

Skytetid: 12 sekunder

 

Standplass 5

1 Målgruppe 25 meter

Skytestilling: Alle stående en hånd

Skytetid: 12 sekunderStandplass 6

1 Målgruppe 25 meter

Skytestilling: Alle stående fri

Skytetid: 12 sekunder

 

Standplass 7

2 Målgrupper 10 & 20 meter

Skytestilling: Alle stående fri

Skytetid: 12 sekunder

 

Standplass 8

1 Målgruppe 20 meter

Skytestilling: Fin en hånd, øvrige stående fri

Skytetid: 12 sekunder

 

Standplass 9

2 Målgrupper 8 & 14 meter

Skytestilling: Fin en hånd, øvrige stående fri

Skytetid: 12 sekunder

 

Standplass 10

2 Målgrupper 10 & 50 meter

Skytestilling: Stående to hender

Skytetid: 12 sekunder