Årsmøtet blir lørdag 13 februar 2021 - kl 1300

Postet av Oslo Kommunale Tjenestemenns Skytterlag den 13. Des 2020

Styret bestemte i styremøte av 6.desember 2020, at kommende årsmøte blir 


Lørdag 13 februar 2021 kl 1300. Møtet vil avholdes digitalt.


Sentrale datoer (ref §14 i OKTS Lov):

- Frist for å sende inn forslag til årsmøtet er 30 januar 2020

- Saksdokumentene blir tilgjengelige på "For medlemmer/Referater og dokumenter" på okts.no 6 februar


På valg: 
- Leder for et år
- Nestleder for to år
- Styremedlem for to år 
- Varamedlem for to år 


- Kontrollutvalg for et år
- Kontrollutvalg for et år 
- Kontrollutvalg vara  for et år

 

- Valgkomite leder for et år
- Valgkomite medlem for et år
- Valgkomite medlem for et år
- Valgkomite vara for et årMaridalen åpnes for uorganisert trening i dag klokken 13.00!

Postet av Oslo Kommunale Tjenestemenns Skytterlag den 2. Apr 2020

Hei alle sammen!


Maridalen åpnes for uorganisert trening i dag klokken 13.00. Det er veldig viktig at det ikke er mer enn 5 skyttere på hver av banene til enhver tid og at det holdes god avstand. Se regler fra Norges Skytterforbund under. Baneinstruksen skal også overholdes i forhold til skytetider og kun kaliber 22. Blir ikke dette fulgt blir banen stengt!


Vi er i kontakt med Ekeberg, men inntil videre er det her stengt. Kommer mer informasjon så for jeg får beskjed av Oslo Skytterkrets.

NASJONALT:

Norges Skytterforbund ønsker ikke at vår idrettsaktivitet skal bidra til at koronaviruset spres ytterligere. NSF følger de nye rådene og påleggene fra Norges idrettsforbund (NIF) og helsemyndighetene og tillater igjen trening på medlemsklubbenes skytebaner fra torsdag 2. april klokken 13:00 så lenge man følger koronavettreglene som er skissert under.

NIF vil senest i morgen (2. april) komme med generelle koronavettregler som vil gjelde for alle klubber og lag. I tillegg skal det enkelte særforbund supplere med egne bestemmelser.

Følgende koronavettregler gjelder for NSFs klubber og klubbmedlemmer:
(Reglene vil kunne bli justert når NIF offentliggjør de generelle reglene senest 2. april.)

Reglene gjelder både for innendørs- og utendørs skytebaner, herunder klubbhus og fellesområder.

  1. Konkurranser/stevner er forbudt.
  2. Klubber som disponerer baner som er eid/stengt av kommunen, må forholdes seg til kommunale bestemmelser.
  3. Trening i små grupper, med maksimalt 5 personer på banen tillates. Trenere/ledere inngår i de 5.
  4. Den enkelte er selv ansvarlig for å følge myndighetenes pålegg når det gjelder avstand 2 m til andre personer og de generelle hygienerådene. Berøringspunkter som dørhåndtak bør vaskes med såpe/vann eller desinfiseres før og etter bruk.
  5. Det er ikke tillatt å låne bort eget våpen/skytterutstyr, da dette kan medføre økt risiko for overføring av smitte. Dette gjelder også klubbvåpen.
  6. Det er inntil forholdet er avklart med FHI, kun tillatt å benytte egne skytematter ved liggende skyting.
  7. Personer som er i isolasjon, karantene eller har symptomer som kan tyde på koronasmitte, har ikke adgang til banen.

Ta hensyn til dine medmennesker og gjør det du kan for å hindre at smitten sprer seg.

Vi ber også våre organisasjonsledd om å følge med på de de rådene og retningslinjene som oppdateres jevnlig fra Folkehelseinstituttets hjemmesider.


https://www.skyting.no/2020/04/01/informasjon-om-handtering-av-corona-viruset-for-utovere-og-ledere-til-internasjonale-konkurranser/

Med vennlig hilsen

Ingar Woll

OKTS
Alle organiserte treninger og konkurruranser er i gang igjen!

Postet av Oslo Kommunale Tjenestemenns Skytterlag den 13. Mar 2020

Da er alle konkurranser og treninger i Maridalen i gang igjen. Se kalender for mer informasjon!

Vi følger FHI sine koronaregler.


Med vennlig hilsen oppmennene i felt og bane