OKTS i 80: Ordensvesen

Postet av Rune Finstad den 18. Nov 2018

Ordensvesen er et mange hundre år gammelt fenomen som fortsatt finnes i forbausende stor grad i mange land. At ordener av litt mindre høytidelig karakter har vært vanlig, kan vi for eksempel ofte se på Filmavisen på TV. OKTS hadde selv en periode et eget ordensvesen med grader etter mønster fra St. Olavs orden. Her lå det nok dypt alvor bak. Det ble i 1948 opprettet og før første gang utnevnt folk under ordenen Den Gode Lagånd. Dette var et stort seremoniell med et omfattende program som skulle gjennomføres hvert femte år. Jeg har engang sett lyseblå kapper som sannsynligvis ble brukt under disse seremoniene. 

Det ble arrangert jubileumsfester hvert femte år i lang tid i vår tidlige historie. Jeg har bare funnet spor av ordenstildelinger fra 1948, 53 og 58. Høyest henger Storkorset som i 1948 ble tildelt Steffen Mærli og i 1953 til Chr. Hals. Under dette finnes en gullorden, kalt Kommandør, sølvorden, kalt Ridder av 1. grad og bronseorden, kalt Ridder av 2. grad. Under dette igjen lå gull, sølv og bronsemedaljer.  De forskjellige gradene kunne nås på to vis, enten ved spesifikke skytemessige resultater eller som en påskjønnelse for særlig verdifull innsats for laget. Til Storkorset fulgte et æresmedlemskap, mens til Gullorden skulle æresmedlemskap vurderes separat.  

Æresmedlemskap har vi fortsatt i OKTS, det har vært tildelt to ganger dette århundret, til Sverre Knutsen og til Kenneth Rustad.


1 Kommentar

Kommentarer

  • Felt

    De lyseblå kappene ligger i Maridalen et sted enda. :-)

    25 november 2018

Logg inn for å skrive en kommentar.