OKTS i 80: Maridalen

Postet av Rune Finstad den 28. Okt 2018

I 1949 fikk vi tomta i Maridalen, et lite steinbrudd. Her var det mye som måtte gjøres og det gjorde at det var utrolig viktig at folk stilte opp. Dugnaden var ryggraden i OKTS i disse årene. I 1949 ble det loggført 3395 timers innsats. Å gjøre om et steinbrudd til en skytebane krevde mange harde økter med spett og slegge. Det sies at det gikk med noen fingre på veien… Den første versjonen av riflebanen hadde anvisergrav under skivene. Den viste seg å bli et basseng. Dermed måtte det sprenges en dreneringskanal ut av området. Den går over tre meter ned og under pauserommet på standplasshuset. 

Jeg kan nevne at det i et tidlig budsjettutkast for pistolbanen er budsjettert med 45 vendeskiver! Seinere, da arbeidet ble satt i gang nøyde de seg med å planere til 30 standplasser. Planering av pistolbanen med bulldoser ble for øvrig ordnet av Mærli uten at styret var informert. Det skal ha vært av ”frykt” for at styret skulle bremse planene hans. Det ble som kjent aldri montert mer enn 20 skiver med trekk, men i mange år lå de 10 siste standplassene ferdig planert.

For riflebanen var drømmen enda mer ambisiøs. Ganske tidlig har formann Steffen Mærli sett for seg muligheten for en utvidelse av riflebanen. Det finnes tegninger med 20 nye standplasser til venstre (vest) for dagens. Bak disse et stort tilbygg i to etasjer. Første etasje inneholder kjøkken, garderober og badstue. Andre etasje er intet mindre enn bolig til oppsynsmann for anlegget. Det ble på et tidspunkt også søkt om tillatelse til å bygge en bolig på området. På den lille, skjeve plassen nedenfor steintrappa (ved riflebanen) skulle det anlegges seremoniplass og her var det også plan for 10-meter luftbane. Planen hadde også lagt opp til en haglebane. Denne ble aldri godkjent. 

Åpningen av banen ble slått opp flere steder i pressen. En hadde bl.a. fått inn VM-landslaget for å vise fram skyting i toppklasse. Vi hadde til og med fått ordfører H.E. Stokke til å holde tale (som han fikk et æresmedlemskap for). Selve åpningen foregikk 25. september 1949. Ganske umiddelbart fikk vi leietakere i Maridalen. Det kan nevnes at det i 1950 ble tatt kr. 10.- pr. standplass/år i leie.

Pistolbanen var ferdig i 1953 og veien inn, som også ble anlagt på dugnad, var ferdig i 1955.

I 1976 får vi satt opp nytt standplasshus på pistolbanen og det blir også montert nytt vendeskiveanlegg. Dette ble en stor økonomisk belastning for oss, men i både 70- og 80-tallet var styret flink til å få inn leietakere på riflebanen. Det var til god hjelp i en pressa økonomi.

Det store prosjektet på slutten av 80-tallet var nytt skivetrekk på riflebanen. Det er dagens skivetrekk for fripistolskiver som monteres, med styring fra standplass. Dette er faktisk en kjøkkenbordskonstruksjon, hjemmelaget etter prøve-og-feile metoden.  Det blir også gjort oppgradering på resten av riflebanen, bl.a. legges nytt tak på standplasshuset

I 1985 får vi hytta på pistolbanen.

I 1990 opprettes det en svartkruttgruppe og vi får 50 m banen godkjent som svartkruttbane.

Opprinnelig var vollen bak pistolskivene like høy som skivestativene. På 90-tallet blir den hevet en god del, samtidig som det anlegges voll på nordsiden (høyre side). Etter en del klager på støy og gjennomførte støymålinger, blir vi pressa til ytterligere tiltak. Først forsvinner grovkaliber. Så settes støyskjermen opp i 2000. Likevel forblir Maridalen fra nå en finkaliber skytebane.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.