Gratulerer med 80-års dagen, OKTS.

Postet av Rune Finstad den 14. Okt 2018

Etter arbeidstid fredag 14. oktober 1938, møttes en gruppe menn i Kommunekassererens kantine i Oslo for å stifte skytterlag. Initiativet kom fra Steffen Mærli som tok kontakt med Chr. Hals om ideen. Disse to jobbet i samme kvartal bak Akersgt. 55 (VG-bygget i dag) og var også naboer privat. De var funksjonærer i Oslo Kommune og OKTS ble startet som et bedriftsidrettslag for miniatyrrifle, for ansatte i Oslo Kommune. Midt på 50-tallet ble bedriftsidretten eget særforbund i NIF og vi ble da etter hvert et åpent skytterlag. 

Før krigen (den andre verdenskrig) fantes vi bare ca 1,5 år, og da leide vi bane i Grønlandsleiret i et Arbeidersamfunn der. Etter krigen fikk vi etter hvert en kjeller i Apotekergata (samme kvartal som stiftelsesmøtet) der det ble etablert en 15 m bane med 18 standplasser. Allerede i 1947 fikk vi tomta i Maridalen og de neste åra ble det lagt ned over 10000 dugnadstimer her. Riflebanen ble åpnet høsten 1949. 

Allerede tidlig i vår historie var det interesse for pistolskyting og prosjektet i Maridalen ble planlagt med pistolbanen. Denne ble etterhvert ferdigstilt rundt 1952-53. Før det ble det også skutt pistol i kjelleren i Apotekergata på reduserte skiver. Silhuett var den store grenen, det ble skutt med håndtrukne vendeskiver. Håndtrekk ble også bygget i Maridalen.

Medlemsbladet Skytter’n ble gitt ut fra 1946 til 2012, altså 66 årganger.

Banen i Apotekergata ble lagt ned på 60-tallet på grunn av etableringa av T-banen. Vi fikk da lokaler av Sivilforsvaret i Myrerskogveien 2 som vi hadde i to sesonger. Da ble vi kasta ut og fikk lokalene i Tåsen Terrasse som erstatning. 

Banen i St.Hanshaugen fikk vi med Oslo Praktiske Skyttere som ble nedlagt og gikk inn i OKTS på 90-tallet.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.