Lagmesterskap Hurtig Grov!

Arrangør: Oslo Kommunale Tjenestemenns Skytterlag

Tid


Beskrivelse

Lagmesterskap Hurtig grov. Ekeberg